Známe to všichni. Špatně zaparkovaná auta, auta stojící na nepřehledném úseku cesty. Překážejí ve výhledu nebo vás nutí do nebezpečných manévrů. Stát nebo zastavit na místech, kde se to nesmí ohrožuje všechny účastníky silničního provozu. Pojďme se tedy podívat na to, kde se zastavit a stát rozhodně nesmí?

 
Půjčovna dodávek Otrokovice

Co je to zastavení a stání?

Oba pojmy by měl znát každý řidič, jelikož se u nich samozřejmě učil v autoškole. Opakování však není od věci. Zákon vykládá pojem zastavit tak, že uvedete vozidlo do klidu jen na dobu nezbytně nutnou k vystoupení a nastoupení, případně k neprodlenému vyložení či naložení nákladu. Pojem stát pak zákon vykládá takto: zvedete vozidlo do klidu nad dobu nezbytnou pro zastavení.

 

Nejde jen o značky

Důležité je řídit se dopravními značkami, jelikož místa, kde se nesmí zastavit nebo stát jsou většinou označena svislým dopravním značením. To však není všechno. Nejen značky nám říkají, kde se nesmí zastavit nebo stát. Mnoho řidičů zapomíná například na vodorovné značení nebo místa, kde je přísně zakázáno zastavit nebo stát.

 

Co říkají obecná pravidla?

 • Zastavit a stát lze jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji silnice. Na jednosměrné komunikaci je jedno, zda vůz stojí vpravo nebo vlevo. Přitom však musí být dodržena další pravidla.
 • Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy. Jestliže však stojíte, musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 3 metry pro každý směr jízdy.

 

Dálnice, přechody pro chodce nebo mosty

Zapamatujte si, že zastavit ani stát nikdy nesmíte v nepřehledné zatáčce nebo na horizontu silnice. Stejně tak to nikdy nedělejte na přechodu a pět metrů kolem něj. Bohužel zrovna toto je u parkování velký nešvar a řidiči nechávají často své vozy těsně vedle přechodu pro chodce. Dalším nešvarem je parkování v křižovatce. Zákon přitom říká, že je zakázané zastavit nebo stát na křižovatce a blíže než pět metrů před a za ní. Výjimku tvoří křižovatka ve tvaru písmena T v obci. Tam se smí stát na protější straně.

 

Stát byste také nikdy neměli na zastávce a 30 metrů před ní a 5 metrů za ní. Samozřejmě není dovoleno zastavit nebo stát na železničním přejezdu či na tramvajovém pásu. Stejně tak však nesmíte zastavit ani stát v podjezdu nebo v tunelu a blíže než 15 metrů před nimi a za nimi. Možná jste však nevěděli, že zastavovat byste neměli ani na mostě. Zákaz platí také pro připojovací nebo odbočovací a vyhrazené pruhy. Stát ani zastavit není dovoleno na dopravním okruhu, na dálnici nebo v jiném než pravém jízdním pruhu. Zastavit by vás mělo také vodorovné značení na silnici. Zákaz zastavení je tam, kde je místo označené žlutou plnou čarou. Pokud je přerušovaná nesmí se tu stát, zastavit se může.

 

Pozor na stání mimo obec

Možná vás překvapí, že na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti také na silnicích II. a III. třídy mimo obec nesmíte zastavit ani stát jinde nez na místech, která jsou označená dopravní značkou jako parkoviště.

Kde se nesmí zastavit a stát ve zkratce:

 • v nepřehledné zatáčce
 • na horizontu,
 • na přechodu pro chodce a 5 m před ním,
 • na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně),
 • na zastávce a 30 m před a 5 m za ní
 • na železničním přejezdu a tramvajovém pásu
 • v podjezdu a v tunelu a blíže než 15 m před nimi a za nimi,
 • na mostě,
 • v připojovacím, odbočovacím a vyhrazeném pruhu,
 • na dopravním okruhu,
 • na dálnici,
 • v jiném než pravém jízdním pruhu,
 • na místech označených žlutou plnou nebo přerušovanou čárou na kraji silnice,
 • na silnicích I. třídy mimo obec,
 • za snížené viditelnosti na silnicích II a III třídy mimo obec,
 • na značce šikmé rovnoběžné čáry,
 • na místě pro vozíčkáře

Co, když se ocitnete v nouzové situaci?

Samozřejmě se může stát, že se vám udělá nevolno nebo budete muset zastavit vlivem poruchy. V takovém případě na zakázaných místech dodržujte alespoň tato pravidla:

 • Vozidlo se pokuste odstavit co nejvíce vpravo a zapněte výstražné světelné znamení.
 • Nasaďte si reflexní vestu a pokud s vámi vystupuje někdo další, měl by jí mít také.
 • Vozidlo označte pomocí trojúhelníku jako nepojízdné, případně lze použít červený praporek nebo později uzavírkovou tabuli.
 • Vyhledejte bezpečné místo, například za svodidly silnice nebo dálnice.
 • V případě poruchy volejte odtahovou službu, případně také policii.