Centrální registr řidičů představuje komplexní evidenci, kterou spravuje Ministerstvo dopravy České republiky. Centrální registr se stará o evidenci a výrobu řidičských průkazů, mezinárodních řidičský průkazů, evidenci přestupků, bodový systém, evidenci řidičských oprávnění, ale i o spoustu dalších. Ačkoliv je centrální registr v kompetenci Ministerstva dopravy, samotný registr řidičů spravují jednotlivé obce, přesněji řečeno jejich úřady s rozšířenou působností.

Zatímco se centrální registr řídí dle § 122 silničního zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 31/2001 Sb., registr řidičů na úrovni obcí už jen výše zmíněnou vyhláškou. Systém funguje na síti Ministerstva vnitra, jelikož do něho musí mít přístup i další instituce, např. Policie ČR, Vojenská policie, Městská policie a Bezpečnostní informační služba. Data jsou poskytována i soudům a pojišťovnám.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Hlidejte si stav bodového konta.

V registru řidičů se shromažďují data o řidičích. Jedná se o osobní údaje, údaje o řidičských průkazech, přestupcích a informují o stavu bodového konta. Kromě toho v evidenci nalezneme osobní spisy řidičů (informace o správních úkonech a žádostech). Řidič si může na takzvaném Czech Pointu zažádat o výpis těchto informací. Czech Point najdete buď na pobočce České pošty, nebo na obecním úřadě.

Od roku 2019 je možné prostřednictvím Portálu občana, který se propojil s registrem řidičů, získat potřebné údaje i elektronicky, aniž byste museli chodit na úřad nebo pobočku Czech Pointu.

Jako řidič tak máte přístup k následujícím údajům kdykoliv a odkudkoliv:

  • Přehled stavu bodového konta
  • Přehled o spáchaných dopravních přestupcích
  • Přehled o řidičském průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti (jeho platnost a další detaily)
  • Informace o případném zákazu řízení apod.

Uživatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku, si navíc nemusí hlídat platnost technické prohlídky svého vozidla. Upozornění na blížící se konec platnosti technické prohlídky jim přijde právě do datové schránky.