Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, a dokonce i v tak hrůzné situaci, kterou dopravní nehoda bezpochyby je, se dá najít alespoň nějaké to pozitivum. Oběti autonehody se naskýtá široká škála kompenzací, o které může zažádat, zdaleka to není pouze proplacená oprava auta, možností je mnohem více.

Náhrada propadlých vstupenek do kina, škoda na vozidle nebo zranění domácí mazlíčci, pojďme se v tomto článku společně podívat na nároky, které poškozená strana může uplatnit.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Jaké jsou nároky na odškodnění.

ŠKODA NA MAJETKU

První a častokrát jedinou věcí, která nás v této situaci napadne, je požadovat po straně, která nehodu zavinila, uhrazení nákladů spojených s opravou škod na vozidle. Poničí-li se vám při srážce telefon, anebo jakákoliv jiná věc, je možné požadovat peněžní náhradu i za to. To stejné platí u zvířat, která jsou dle zákona považována za věci, tudíž má viník povinnost zaplatit jejich následnou léčbu.

DALŠÍ DRUHY ŠKOD

Méně obvyklým druhem škody, ačkoliv zcela právně uznávaným, je proplacení propadlých vstupenek do kin, divadel, galerií a podobně, zkrátka do míst, kam jste se kvůli nehodě nestihli včas dopravit. To samé platí u předplacené dovolené, zákon se vztahuje jak na splacení letenky, tak i na úhradu ubytování v cílové destinaci.

NEMAJETKOVÉ ÚJMY

Samozřejmě ne jenom na váš majetek může mít nehoda neblahý vliv, poškodit může i vaše zdraví, ať už fyzicky, anebo po stránce psychické. V tomto případě můžete vymáhat finanční odškodnění za újmu na zdraví, za nepříjemné pocity a myšlenky spojené se strachem o život či za dlouhé odloučení od rodiny, které jste museli podstoupit kvůli léčbě svých zranění. Proplatí se vám dokonce i rehabilitační a ortopedické pomůcky, léky, lázně, anebo třeba cesty k lékaři.

V tom nejhorším možném případě mluvíme o smrti spolujezdce, jedná-li se o vašeho příbuzného, získáváte nárok na odškodnění z důvodu duševních útrap. O konkrétních výplatních částkách rozhoduje příslušný soud. Navrch je možné zažádat o proplacení nákladu spojených se zařizováním pohřbu.

Před usednutím za volant vždy myslete na to, že se v cílové destinaci opravdu nevyplatí být o pár chvil dříve, pokud tím máte ohrozit něčí život. Jezděte podle předpisů, bezpečně, mějte přehled, co se kolem vás děje na silnici a zbytečně neriskujte. Obzvlášť velký pozor si dávejte v zimních měsících, kdy je povrch vozovky pokryt ledovkou.