Svazek knih Migrace a nesnášenlivost v sobě ukrývá hned dvě autorovy práce Migrace a nesnášenlivost a Věčný fašismus. Texty se nesou v duchu autorova přesvědčení, že zvítězit nad rasismem znamená pochopit a přijmout odlišnost toho druhého.

Přemýšlíte nad tím, jaké to bude, až se do vaší ulice, nebo rovnou do vašeho domu přistěhuje nový soused, který bude odlišné kultury nebo dokonce náboženského vyznání? Migrace lidstva je stará jako lidstvo samo. Ale v současnosti pro nás představuje riziko. Riziko jaké? Máme mít obavu z jiné mentality? Jiného způsobu života? Jiných hodnot?

Autor Umberto Eco ve své knize Migrace a nesnášenlivost představuje hned dvě práce. Jde o Migraci a nesnášenlivost a Věčný fašismus. V první z uvedených prací najdeme část Ecovy přednášky přednesené v rámci sympozia uspořádaného ve Valencii na téma perspektivy třetího tisíciletí, dále úvod k Mezinárodnímu fóru o nesnášenlivosti uspořádaného v Paříži, část proslovu na univerzitě v Nijmegenu a úvod k antologii textů o reciproční antropologii, uveřejněné v Paříži. Všechny tyto texty se nesou v duchu autorova přesvědčení, že zvítězit nad rasismem znamená pochopit a přijmout odlišnost toho druhého. Ve druhé uvedené práci si autor všímá fašismu přežívajícího v nových formách dodnes.