Není obor, který by nezasáhla současná situace okolo covid-19. Většinou se firmy potýkají s nedostatkem zákazníků. To s sebou přináší nízké tržby, v některých případech se jedná o tržby nulové. Ekonomická krize je na počátku, co bude dál, se dá těžko předvídat. Tato krize postihla i autopůjčovny.

Turisté, kteří ze dne na den zmizeli, živili nejen restaurace, hotely a prodejce suvenýrů, ale i mnoho autopůjčoven v Praze. Také firmy, které si dlouhodobě pronajímaly automobily, je najednou začaly vracet, jelikož i jejich situace je velice nejistá. Stát sice slibuje podporu všem, kdo na krizi tratí, ale jen málokdo může věřit tomu, že zalepí všechny způsobené ekonomické škody. Je to podobné jako se sociálními dávkami. Kompenzace od státu není nikdy plnohodnotná náhrada tržeb či zisků.

Autopůjčovna v Praze se snaží i přes pokles příjmů přežít současnou situaci. Výhodou půjčoven aut je to, že nebyly donuceny zavřít svoje provozovny. Musí sice předání uzpůsobit tak, aby nedocházelo k šíření nákazy, jinak jsou autopůjčovny normálně otevřené. Důraz se v současnosti klade hlavně na dezinfekci a hygienu. Všechna auta, která se půjčují, jsou po vrácení důkladně vyčištěna a současně jsou otřena dezinfekcí veškerá exponovaná místa, jako jsou tlačítka, volant, řadicí páka, klíče, technický průkaz atp.

Carsahringy se záhadným způsobem zalíbily Magistrátu

Zajímavé je, že se Prahou prohání v současnosti plno carsharingových automobilů. Tyto firmy jsou oproti klasickým autopůjčovnám ve výhodě, jelikož přesvědčily Magistrát, že jejich auta nemusí v modrých zónách platit poplatky za parkování. Tato konkurenční výhoda z nich dělá ziskové autopůjčovny v každé době. Rozdíl mezi carsharingem a autopůjčovnou není žádný, i když se to někteří představitelé těchto firem snaží popřít. Podobně se v nedávné době snažily o toleranci Magistrátu půjčovny elektrokoloběžek Lime. Obsadily nenápadně zdarma chodníky po celé Praze. Prezentovaly se jako spása pro dopravu v Praze, jejich motivace byla ovšem stejná jako u carsharingových firem, byl to zisk.

Největším paradoxem je, že úředníci Prahy se dlouhodobě snaží o to, aby obyvatelé Prahy nepoužívali auta k přejezdu z jednoho konce Prahy na druhý, a místo toho využívali MHD. Carsharing k tomu ovšem přímo vybízí. „Vem si auto, popojeď, zaparkuj a neřeš modré zóny.“ Podnikání v tomto segmentu se stalo velice populární, jelikož není potřeba platit kanceláře a poplatky za parkování jsou nulové. Daňově se tomu říká nepeněžní plnění ze strany Magistrátu. Jedná se evidentně o zvýhodňování určité skupiny podnikatelů před jinou.

Carsharingy zabírají místo rezidentům

V centru města není kde parkovat. Pokud k večeru přijedete domů, tak kroužíte kolem domu, jelikož místa nejsou, i když si za ně platíte. Dost vás nadzvedne to, že mezi zaparkovanými auty jsou vozy těchto carsharingů, které za to neplatí nic. Většinou vám nezbude nic jiného, než si zaparkovat o pár bloků dále.