K 31. lednu 2021 skončila platnost veškerých nalepovacích dálničních známek v ČR. Řidiči, kteří nyní chtějí využít placených úseků dálnic, musí povinně zaplatit poplatek za elektronickou dálniční známku, kterou lze koupit například na webu edalnice.cz a váže se ke konkrétní SPZ. Nadále zůstávají v prodeji tři druhy známek podle délky platnosti (desetidenní, měsíční a roční). Stále se však najdou řidiči, kteří se snaží ušetřit a dálnicí projíždí takzvaně „na černo“. A jaké postihy hrozí za jízdu bez dálniční známky? Vyplatí se to?

Jak Policie ČR hlídá známky

Nejprve si pojďme v rychlosti říci, jak PČR elektronické dálniční známky kontroluje. Už to není jako dříve, kdy policie stála na odpočívadle a s dalekohledem kontrolovala vylepenou plaketu a na místě pak její platnost. Nyní jsou na dálnicích umístěné kamery, které policie sleduje a podle SPZ zjistí, jestli má známku zakoupenou a platnou. Jenže aby dotyčnému dali pokutu, musí ho osobně zastavit, zkontrolovat a pokutu mu udělit. Do budoucna by měl v ČR vzniknout systém mýtných bran, které budou schopny přečíst značku, identifikovat platbu a případně zaslat pokutu rovnou majiteli auta.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Pokuta za jízdu bez dálniční známky.

Jaká hrozí pokuta za jízdu bez známky

Pokud vás policie odhalí a na dálnici zastaví, může za tento přestupek vyžadovat až 5 000 Kč. Jestliže budete mít štěstí na policistu, vyjde vás taková jízda na cca 2 000 Kč. Rozhodně se s orgánem nehádejte. V jeho pravomoci je postoupit přestupek ke správnímu řízení, kde se pokuta může vyšplhat až na 20 000 Kč.

Jízda se starou známkou

Teď by měli zpozornět všichni nepořádní motoristé, kteří mají čelní sklo polepené jak dveře od záchodu. Jakmile vás policie zastaví se starou a neplatnou dálniční známkou (což je v dnešní době každá tuzemská známka), hrozí vám bloková pokuta až 2 000 Kč.

Nepodvádějte ani s průkazy

Osoby s průkazem ZTP/P, členové Vězeňské služby nebo osoby zajišťující přepravu pacientů vyžadující neodkladnou péči jsou od dálničního poplatku osvobozeni. Rozhodně se nepokoušejte o falšování některého z potvrzení. Zde se už nebavíme o pokutě v řádu tisíců korun, ale tahle “sranda“ vás může přijít až na 100 000 Kč.

Katalyzátor je jedním z neodmyslitelných prvků výfukové soustavy každého moderního automobilu. Jedná se o mechanické zařízení, které přeměňuje škodlivé látky vystupující z motoru na ty méně škodlivé. Pomáhá snižovat emise a nezatěžovat životní prostředí. Pozor, nepleťte si katalyzátor s filtrem pevných částic DPF. Jak už je z názvu patrné, DPF zachycuje pouze pevné částice, naproti tomu katalyzátor provádí jakousi chemickou reakci, při které ničí škodliviny. Jenže jako každé mechanické zařízení i katalyzátor podléhá určitému opotřebení, přesněji řečeno zanášení. Jak ale nejlíp poznat, kdy je ucpaný?

Katalyzátor má životnost obvykle okolo deseti let. Nachází se v prostoru mezi motorem a tvoří součást výfukové soustavy, takže musí odolat vysokým teplotám, ale i nejrůznějším povětrnostním vlivům.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Katalyzátor má životnost deset let.

Co katalyzátoru nejvíce vadí

Katalyzátor se nejčastěji ucpává jemnými částicemi, které se v něm zachytávají. Ve většině případů je na vině nedostatečně spálená bohatá směs. Tu motor produkuje při krátkých trasách, nestíhá ji korektně spálit a dostává se ven skrze výfukovou soustavu. Jenže právě v katalyzátoru se drobné částečky rády lepí a na horkém povrchu zapékají. Dalším zabijákem kromě bohatém směsi je nadměrně unikající motorový olej. Motor jej zcela nespálí, a tak se dostane do výfukového potrubí a do katalyzátoru, kde se stejně jako nespálené palivo usadí a připeče.

Jak se projevuje ucpaný katalyzátor

Jakmile se nečistoty hromadí, logicky začnou klást vyšší odpor dalším plynů, které potřebují z motoru projít ven skrze katalyzátor. Nečistoty působí v podstatě jako zátka, což není dobře, zejména pro pohyblivé součásti motoru pracující pod vysokým tlakem.

Nejprve za volantem pocítíte horší/gumovější odezvu na plyn, ale také celkově menší dravost a výkon motoru. Zároveň stoupne i spotřeba paliva. Ucpaný katalyzátor poznáte i podle “vůně“ linoucí se z koncovky výfuku. Plyny totiž páchnou po síře.

Co dělat s ucpaným katalyzátorem

Zprvu vás uklidníme, přicpaný katalyzátor není závadou nejvyššího stupně. Ano, motoru příliš nesvědčí, zároveň pro něj však nepředstavují obrovskou hrozbu. Nejde tedy o nic nebezpečného, ovšem co se emisí týče, zde je situace diametrálně odlišná. Ucpaný katalyzátor neplní svoji funkci na sto procent, a tak do ovzduší propustí nežádoucí škodliviny a pravděpodobně budete mít problém na technické kontrole.

Pokud není katalyzátor zcela ucpaný, můžete ho vyčistit i jízdou (obdobně jako DPF). Zahřátý motor vytočíte do vyšších otáček, tím vzroste i tlak před katalyzátorem a plyny si postupně budou hledat cestu ven. Následně auto silně zakouří a nečistoty vylétnou ven.

Daleko ekologičtějším způsob je návštěva specializovaného servisu, kde mohou posoudit míru znečištění a případně jej zcela vyměnit.

 

 

 

Potřebujete zjistit váš aktuální stav bodového hodnocení? Nebo seznam přestupků, kterých jste se jako řidiči dopustili? K tomu vám skvěle poslouží takzvaný Výpis z evidenční karty řidiče, ve kterém mimo jiné najdete i seznam držených skupin řidičského oprávnění, informace o zákazu řízení a spoustu dalších. Kde a jak takový výpis můžete získat?

Půjčovna dodávek Otrokovice
Stav bodů najdete na kartě řidiče.

Nejprve si v bodech popíšeme, co všechno ve výpisu můžeme najít:

  • aktuální stav bodového hodnocení (počet bodů)
  • seznam všech přestupků (bez ohledu a informace o bodech)
  • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny – např. B, datum udělení, případně datum ukončení – např. blokace z důvodu vybodování)
  • informace o zákazu řízení motorových vozidel s popisem platnosti
  • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost),
  • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen a odkdy se tak stalo.

Seznam přestupků eviduje veškeré přestupky, kterých se řidič od získání řidičského oprávnění dopustil. Jednotlivé záznamy obsahují:

  • datum nahlášení přestupku
  • název orgánu, který přestupek nahlásil, např. Policie ČR, Městská policie, Obecní úřad apod. (příp. včetně čísla jednacího)
  • identifikaci přestupku (odkaz na příslušný zákon včetně paragrafu)
  • informaci o rozhodnutí (kdo a jak rozhodl, jaká byla udělena sankce – např. bloková pokuta, zákaz řízení motorových vozidel)

Výpis z evidenční karty řidiče je oficiálním dokumentem, který je možné dále použít při jednání s úřady.

Za dokument zaplatíte 15 Kč. V případě, máte-li vícero záznamů, které se nevejdou na první stranu, každá další strana je účtovaná po 5 Kč.

Kde mám zažádat o Výpis z evidenční karty řidiče?

Výpis vám vydají na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, konkrétně na odboru dopravy.

Co k tomu potřebuji a jak dlouho budu čekat?

Aby vám na úřadě mohli vystavit potřebný výpis, musíte vyplnit písemnou žádost – Žádost o výpis z evidenční karty řidiče. Spolu s ní předkládáte platný doklad totožnosti (buď občanský průkaz, nebo cestovní pas). Zpravidla jej obdržíte na počkání, ale zákonná lhůta pro vystavení činí 30 dnů od podání žádosti.

 

Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, a dokonce i v tak hrůzné situaci, kterou dopravní nehoda bezpochyby je, se dá najít alespoň nějaké to pozitivum. Oběti autonehody se naskýtá široká škála kompenzací, o které může zažádat, zdaleka to není pouze proplacená oprava auta, možností je mnohem více.

Náhrada propadlých vstupenek do kina, škoda na vozidle nebo zranění domácí mazlíčci, pojďme se v tomto článku společně podívat na nároky, které poškozená strana může uplatnit.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Jaké jsou nároky na odškodnění.

ŠKODA NA MAJETKU

První a častokrát jedinou věcí, která nás v této situaci napadne, je požadovat po straně, která nehodu zavinila, uhrazení nákladů spojených s opravou škod na vozidle. Poničí-li se vám při srážce telefon, anebo jakákoliv jiná věc, je možné požadovat peněžní náhradu i za to. To stejné platí u zvířat, která jsou dle zákona považována za věci, tudíž má viník povinnost zaplatit jejich následnou léčbu.

DALŠÍ DRUHY ŠKOD

Méně obvyklým druhem škody, ačkoliv zcela právně uznávaným, je proplacení propadlých vstupenek do kin, divadel, galerií a podobně, zkrátka do míst, kam jste se kvůli nehodě nestihli včas dopravit. To samé platí u předplacené dovolené, zákon se vztahuje jak na splacení letenky, tak i na úhradu ubytování v cílové destinaci.

NEMAJETKOVÉ ÚJMY

Samozřejmě ne jenom na váš majetek může mít nehoda neblahý vliv, poškodit může i vaše zdraví, ať už fyzicky, anebo po stránce psychické. V tomto případě můžete vymáhat finanční odškodnění za újmu na zdraví, za nepříjemné pocity a myšlenky spojené se strachem o život či za dlouhé odloučení od rodiny, které jste museli podstoupit kvůli léčbě svých zranění. Proplatí se vám dokonce i rehabilitační a ortopedické pomůcky, léky, lázně, anebo třeba cesty k lékaři.

V tom nejhorším možném případě mluvíme o smrti spolujezdce, jedná-li se o vašeho příbuzného, získáváte nárok na odškodnění z důvodu duševních útrap. O konkrétních výplatních částkách rozhoduje příslušný soud. Navrch je možné zažádat o proplacení nákladu spojených se zařizováním pohřbu.

Před usednutím za volant vždy myslete na to, že se v cílové destinaci opravdu nevyplatí být o pár chvil dříve, pokud tím máte ohrozit něčí život. Jezděte podle předpisů, bezpečně, mějte přehled, co se kolem vás děje na silnici a zbytečně neriskujte. Obzvlášť velký pozor si dávejte v zimních měsících, kdy je povrch vozovky pokryt ledovkou.

 

 

Zpomalování se zařazeným převodovým stupněm, ať už dojíždění do obce, ke křižovatce nebo jízda z kopce se dá klasifikovat jako brzdění motorem. Jedná se o základní techniku, kterou by měl používat každý řidič. Jednak uspoříte palivo, zároveň pohybující se vozidlo se zařazenou rychlostí je mnohem lépe ovladatelné, tudíž i samotná jízda stává bezpečnější. Ovšem řada řidičů vede debaty, jestli brzdění motorem autu nemůže uškodit.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Brždění motorem vozu nemůže uškodit.

Jak brzdit motorem

Brzdění motorem je opravdu základní řidičská dovednost, proto se není čeho obávat. Postup je jednoduchý. Jakmile chcete zpomalit, dáte nohu z plynového pedálu a podřadíte na nižší převodový stupeň. Při podřazení vždy stoupnou otáčky motoru, díky čemuž vůz začne zpomalovat. Intenzita brzdného efektu záleží na dané motorizaci (benzín/nafta, objem a počet válců, kompresní poměr a převody). Obecně lze říci, že velkoobjemové motory s vyšším počtem válců mají i větší brzdný efekt.

Jak to celé funguje

V rychlosti si vysvětlíme princip brzdného efektu motoru. Jakmile sundáte nohu z plynu, dojde k uzavření škrticí klapky a přísunu směsi do motoru. Motor i bez paliva stále pracuje díky zařazené rychlosti, protože skrze otáčející se kola se přes spojku a převodovku přenáší síla, která motorem otáčí. Samozřejmě pohyblivé součásti motoru kladou odpor, a tak vůz postupně zpomaluje.

Výhody brzdění motorem

Nespornou výhodou je rozhodně úspora pohonných hmot, což je patrné z principu fungování. Škrticí klapka ihned uzavře přísun paliva, kdybyste vyřadili na neutrál, auto by spotřebovávalo cca 0,5 – 1 l/100 km. Navíc se zařazeným kvaltem šetříte i brzdy, na které nemusíte tak často, nebo s velkou intenzitou šlapat. S naloženým autem nebo dodávkou je pak hazard řítit se z kopce nebo projíždět zatáčkou na neutrál. Auto je mnohem hůř ovladatelné, setrvačné a vynáší ze zatáček. Na zledovatělé či zasněžené silnici bez zařazené rychlosti mnohem snadněji dostanete smyk.

Má brzdění motorem nevýhody, nebo snad i rizika?

Můžeme vás uklidnit, protože žádné riziko při brzdění motorem nehrozí. Snad jen upozorníme, že není vhodné najednou podřazovat o více převodových stupňů níž, pokud zásadně nesnížíte rychlost ještě přibrzděním. Mohlo by dojít k přetočení a poškození motoru. Dále pak u dvoutaktních motorů, typicky u motocyklů, se nedoporučuje brzdit motorem, protože zavřením plynu se motor přestane mazat (dvoudobé motory se mažou směsí benzínu a oleje). A za jedinou nevýhodu lze považovat pouze kratší ujetá vzdálenost se zařazenou rychlostí, než kdybyste jeli na neutrál a auto nechali takzvaně plachtit.

 

 

Uvažujete o pronájmu dodávky z půjčovny, ale máte strach ji řídit, protože jste seděli akorát za volantem osobního auta? Bojíte se větších rozměrů a couvání s dodávkou? Velké obavy však mít nemusíte, jestliže dodržíte několik zásad a tipů.

Velké rozměry

Největším strašákem jsou velké rozměry oproti klasickému osobnímu autu. Nejdelší dodávky měří i bezmála 8 metrů, což je téměř dvojnásobek malého osobáku. Na výšku mohou mít klidně 3 m, zároveň jsou i širší. Dejte si proto pozor zejména při vjezdech do podzemní garáže, na traťových podjezdech apod. Také berte v potaz dlouhý rozvor, abyste neuvízli na ostré hraně sjezdu.

Jestliže jste nikdy neřídili dodávku, určitě si nepůjčujte hned tu největší, ale začněte hezky postupně.

Půjčovna dodávek Otrokovice
V řízení dodávky je proti osobáku rozdíl.

Couvání

Parkování a couvání s dodávkou je dalším postrachem řidičů. Je pravdou, že s malým městským autem oproti dodávce hravě zaparkujte, a to v podstatě kdekoliv. Základem pro bezpečné parkování je schopnost couvání na zrcátka. V dodávce se totiž neotočíte, abyste věděli, kam jedete a kolik vám asi zbývá místa. Moderní dodávky mohou být vybaveny parkovacími senzory nebo kamerou, které couvání usnadní. Pokud máte možnost na cestu vyrazit ve dvou (se závozníkem), určitě neuděláte chybu. Pomůže vám s navigací při parkování, ale s připevněním nákladu apod.

Manévrování

Velké rozměry se odráží i samotném ovládání a manévrovatelnosti, proto si do zatáček dostatečně najíždějte, abyste nezůstali viset na patníku nebo neodřeli půlka auta.

Nejlepší je zajet někam na odlehlé místo s dostatečným prostorem, kde si vyzkoušíte její ovládání a couvání. Tak si lépe zvyknete na větší rozměry.

Přední náhon a jízda v zatáčkách

Až na výjimky (4×4 nebo zadní náhon), je většina dodávek vyráběna s pohonem přední nápravy. V praxi to znamená nedotáčivost, na kterou si dejte pozor při průjezdu zatáčkami. Když už se bavíme o zatáčkách, před najetím do ní byste měli, jako v osobním autě, upravit rychlost, abyste během průjezdu nemuseli brzdit. U dodávek to platí dvojnásob, a to díky vysoké celkové hmotnosti.

Nárazy větru

Především na výjezdu z lesa a otevřených planinách zjistíte, jakou sílu může mít vítr. Dodávky mají velkou boční plochu a vítr se do ní opře jak do plachetnice. Nejenže dodávku budete honit po silnici zprava doleva, ale může se stát, že při vyšší rychlosti by ji vítr i převrátil. Proto přizpůsobte rychlost jízdy povětrnostním podmínkám.

Připevnění nákladu

Přepravovaný náklad musí být bezpečně ukotvený, proto jsou dodávky z výroby vybaveny celou řadou ok a úchytů. Nepřipevněný náklad jízdou snadno poškodíte, rázem se ale může změnit i těžiště a dodávka bude neovladatelná.

 

Potřebujete si vyzvednout nábytek v obchodním centru, ale do vašeho vozu se vám nevejde? Půjčete si naši prostornou dodávku, se kterou odvezete nový gauč i kuchyň!

Vyzvedněte si svůj nábytek

Čekáte na novou sedačku, obývací stěnu, kuchyňskou linku nebo třeba ložnici? Užívejte si ten příjemný pocit z nového vybavení vaší domácnosti a starosti spojené s přepravou rozměrného nábytku pusťte za hlavu. Pomoc je jednoduchá! Zavolejte si o pronájem naší prostorné dodávky, do které vměstnáte spoustu nového nábytku i elektrospotřebičů.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Naše vozy jsou spolehlivé.

Ať už si objednáte jeden kus nábytku nebo si zařídíte rovnou celý byt, s našimi prostornými dodávkami odvezete nábytek domů, bez zbytečných starostí. Pronajímáme dodávky na několik hodin za nejlepší ceny ve Zlíně a okolí.

Proč si pronajmout dodávku u nás?

Jsme profesionální půjčovna dodávek a specializujeme se na krátkodobý i dlouhodobý pronájem. Mezi naše klienty patří soukromé osoby, drobní živnostníci i velké firmy. Pro dlouhodobý pronájem také zajišťujeme výhodný operativní leasing. Zavolejte si o nejvýhodnější pronájem dodávek, sestavíme vám cenovou nabídku šitou na míru vašim potřebám.

Protože nám záleží na spokojenosti našich zákazníků, neustále se snažíme vylepšovat nabízené služby. Dobře víme, že si dodávku pronajímáte z důvodu přepravy rozměrných balíků, které se vám do osobního vozu zkrátka nevejdou. Proto ke každé dodávce půjčujeme stěhovací rudlík, pásy i ostatní manipulační techniku. S námi bude stěhování těžkých břemen opravdu jednoduché.

Objednejte si auto spolu s řidičem

Potřebujete převést rozměrný náklad, ale netroufáte si po městě řídit velké auto? Objednejte si jednoduše pronájem dodávky spolu s řidičem, který vás vyzvedne na místě určení a o vše ostatní už se postará. Svým zákazníkům také nabízíme přistavení vozu po Zlíně zdarma. Chcete do naší půjčovny dodávek přijet vlastním vozem? Jednoduše si jej zaparkujte na našem hlídaném parkovišti namísto zapůjčené dodávky zdarma.

Cena krátkodobého pronájmu dodávky

Vyberte si vhodný typ dodávky z naší pestré nabídky. Vybírat můžete podle počtu míst k sezení, velikosti zavazadlového prostoru i podle váhy dodávky. Všechny parametry k jednotlivým vozům najdete na našich stránkách, včetně ceny za pronájem. U nás neplatíte ani korunu navíc, ceny jsou vždy konečné a transparentní.

Zavolejte si o svou dodávku

Vybrali jste si svou dodávku? Zarezervujte si ji prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Nevíte si s výběrem dodávky rady? Poradíme vám, který vůz je ideální pro vaše potřeby. S naší půjčovnou dodávek si už nemusíte dělat starosti, jak převezete svůj nový nábytek, elektrospotřebiče a další vybavení domácnosti!

Osobní auto má v dnešní době téměř každá rodina, mnohdy ne jen jedno. Pro běžné použití naprosto dostačující, ale co když je potřeba převézt objemnější náklad, který osobák už nezvládne pobrat? Váš zrak se pravděpodobně upře na dodávky, které jsou pro podobné situace přímo stvořené. Jenže pořídit si dodávku je poměrně velká investice, zvlášť začínající podnikatelé mají spoustu jiných důležitých investic a vynaložit nemalé peníze za dodávku je pro ně nepředstavitelné. Nebo zkrátka dodávku nebudete potřebovat dennodenně. Právě půjčovny dodávek jsou tím správným řešením, které nejspíš hledáte. A jak takovou dodávku může řidič s běžným oprávněním skupiny B využít? Pojďme se podívat!

Užitkové dodávky

Mezi nejrozšířenější druhy patří užitkové dodávky, které jsou obvykle konstruovány pro 3 cestující, kabina od nákladového prostoru je oddělena kovovou stěnou/mříží. Tyto dodávky se vyrábějí ve více variantách, například plachtové, chladicí nebo skříňové. Liší se i rozměry, jak prostorem na výšku, tak na délku.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Nabízíme k pronájnu dodávky ve výborném technickém stavu.

Začínající podnikatelé

Pokud ke svému podnikání potřebujete převážet větší předměty, určitě se neobejdete bez dodávky. Například takový truhlář, který má pro svého zákazníka vyhotovenou kuchyň a nyní ho čeká montáž, dodávku nutně potřebuje. Také podlahář potřebuje k zákazníkovi dostat 5 m roli koberce na pokládku, a tak bychom mohli jmenovat x dalších profesí.

Stěhování

Člověk se zpravidla nestěhuje několikrát do roka, takže kupovat si vlastní dodávku kvůli přestěhování, je holý nesmysl. V tomto případě je ideální využít služby autopůjčovny.

Stavba a rekonstrukce

Rozhodli jste se, že si postavíte nebo zrekonstruujete bydlení? K tomu budete rozhodně potřebovat auto s pořádným kufrem nebo přívěsný vozík. Nicméně jako nejlepší řešení se jeví dodávka, do které pohodlně naskládáte i 6 europalet.

Přeprava rozměrnějších věcí

Několikrát do roka může nastat situace, kdy chcete odvézt nebo přivézt rozměrnější věci. Například nový kotel, nemusí být sice největších rozměrů, ale může vážit stovky kilogramů, a to do osobního auta nedáte. Ale i další věci, jako třeba stará manželská postel, skříně apod.

Osobní dodávky

Osobní dodávky jsou koncipovány pro přepravu většího počtu osob, tzv. mikrobusy. Jsou prosklené, tudíž se pro přepravu nákladu tolik nehodí. Ovšem je celá řada využití, které osobní dodávky mají, například na rodinnou dovolenou, letištní transport, přepravu firemních zaměstnanců apod.

 

Venku panuje ladovská zima a vy neohroženě nasedáte do své dodávky, abyste podnikli bezpodmínečně nutnou cestu. Sníh a mráz panuje všude kolem, cítíte se jako opuštěný voják uprostřed Sibiře. Nenechte zimu a své pocity, aby zviklaly vaší neoblomnou řidičskou vůli! Raději si s námi pojďte zopakovat, jaká pravidla platí v zimním provozu a na co jako správný řidič dodávky nikdy nezapomenout!

Pozor na střechu

Ještě než sednete za volant, rozhlédněte se kolem a především pak hlavu natočte vzhůru! Ano, střechu dodávky přes noc pokryly závaly sněhu, pod kterými se skrývá led. Nepanikařte, je lepší vyjet později, než se pohybovat po vozovkách s takovou nádherou na střeše! Při jízdě může dojít k uvolnění sněhové pokrývky, jež spadne a může zavinit dopravní nehodu. Rozbitá skla, podvozky vzhůru nohama, ztracené životy jen kvůli pár nevykonaným pohybům rukou se smetákem!

S tím souvisí i základní výbava do každé dodávky, kterou v našich vozech samozřejmě najdete. Jedná se o smetáček a škrabku na zamrzlá okna! Okna seškrabte celá, především to čelní. Odstranit jen kousek ledu v místě průzoru nestačí!

 

Půjčovna dodávek Otrokovice
Na zimu je potřeba vůz dobře připravit.

Řetězy – alfa a omega zimního řidiče

V nezbytném vybavení vozu budeme pokračovat! Před rozjetím zkontrolujte, zda jste doma nezapomněli sněhové řetězy. Pravděpodobnost jejich použití je sice v našich zeměpisných šířkách mizivá, nicméně stačí vyjet k rakouským sousedům, chcete-li se přesvědčit, že v horách se bez řetězů nevyplatí startovat motor. Ale i v rámci České republiky – pro strýčka příhody – jezděte zásadně vždy s řetězy na palubě.

Operujeme s domněnkou, že každý řidič řetězy svému vozu umí nandat. Pro jistotu si to ale krátce připomeňme. Řetězy se nasazují na hnací kola, která jimi z obou stran obklopíme, zvedneme a na vrcholu kola připevníme k sobě spojovacím háčkem! Raději si to jednou v klidu a v suchu zkuste doma.

Odstup i na silnici

Při jízdě si držte od vozidla jedoucího před vámi odstup. Tato základní řidičská poučka platí pro řízení dodávek ještě o 50 procent více. Dodávka totiž přece jen na silnici zabírá více prostoru a váží více než běžné osobní vozidlo, její brzdná dráha se tedy také liší. Navíc ji v zimě ovlivňuje i stav vozovky, který leckdy neodpovídá standardům.

Na takovém povrchu se snadno může stát, že se ani nenadějete a už se smýkáte po silnici sem a tam. Při smyku zachovejte klidnou hlavu a hlavně nebrzděte! Máte-li dodávka náhon na přední kola, sešlápněte spojku a stočte volant ve směru jízdy. V případě náhonu na zadní kola točte volantem v opačném směru.

Hlavu vzhůru, opatrnost přibalte na místo spolujezdce a hurá na cestu! Máte-li dotazy, či byste si od nás dodávku rádi vypůjčili, neváhejte se na nás obrátit!

 

Už dávno neplatí, že je dovolená záležitostí letní sezóny. Češi si začínají tento trend osvojovat a pomalu vyrážejí na dovolenou nejen v létě, nýbrž také o vánočních svátcích a v zimních měsících.

Dovolená na konci léta podle vás

Ačkoliv se léto v Česku pomalu chýlí ke konci, můžete strávit konec sezóny v zahraničí a brázdit například pobřeží francouzské Provence nebo italské Sardinie, kde teplé dny vydrží až do konce září. Od 16.9 začíná v půjčovně obytných vozů vedlejší sezóna, to znamená, že si obytný vůz půjčíte o 1000 Kč na den levněji.

Výhodu cestování obytným vozem představuje flexibilita pohybu. Můžete navštívit kterákoliv místa a prodloužit si léto o tolik dnů, kolik jen potřebujete. Díky tomu, že máte neustále vše při sobě, nemusíte zbytečně zastavovat a utrácet, a tak pro vás může být dovolená obytňákem na konci léta bohatým zážitkem a velkolepým zakončením letní sezóny za rozumné peníze.

Obytňáky Plzeň
Půjčovna obytných vozů je velmi oblíbená.

Zimní lyžování i scenérie

Ptáte se, proč byste měli pro svou zimní dovolenou zvolit obytný vůz? Krom nižší ceny jsou s tímto rozhodnutím spojené další výhody. Půjčení obytného vozu mimo sezónu stojí o bezmála 1000 Kč na den méně než v létě. Mimo to si nemusíte dělat starosti s rezervací hotelů, přitom se jim obytné vozy kvalitou ubytování jednoznačně vyrovnají. Krom klimatizace a vytápění je jejich součástí pohodlná a prostorná postel, kompletně vybavené a moderní sociální i kuchyňské zařízení včetně jídelního stolu a spotřebičů. Navíc mají obytné vozy rozměrnou a prostornou garáž, do které se vejde veškeré lyžařské vybavení pro celou rodinu.

Lyžařská střediska po celé Evropě mají své areály přizpůsobené i pro obytné vozy, kde v některých případech bývá parkování zcela zdarma. Třešničkou na dortu je pak absolutní svoboda při cestování. Můžete si zaparkovat kdekoliv chcete, vyhnete se přeplněným hotelům, budete blíž přírodě a vychutnáte si dechberoucí výhledy na zasněžené vrcholky hor.