Katalyzátor je jedním z neodmyslitelných prvků výfukové soustavy každého moderního automobilu. Jedná se o mechanické zařízení, které přeměňuje škodlivé látky vystupující z motoru na ty méně škodlivé. Pomáhá snižovat emise a nezatěžovat životní prostředí. Pozor, nepleťte si katalyzátor s filtrem pevných částic DPF. Jak už je z názvu patrné, DPF zachycuje pouze pevné částice, naproti tomu katalyzátor provádí jakousi chemickou reakci, při které ničí škodliviny. Jenže jako každé mechanické zařízení i katalyzátor podléhá určitému opotřebení, přesněji řečeno zanášení. Jak ale nejlíp poznat, kdy je ucpaný?

Katalyzátor má životnost obvykle okolo deseti let. Nachází se v prostoru mezi motorem a tvoří součást výfukové soustavy, takže musí odolat vysokým teplotám, ale i nejrůznějším povětrnostním vlivům.

Půjčovna dodávek Otrokovice
Katalyzátor má životnost deset let.

Co katalyzátoru nejvíce vadí

Katalyzátor se nejčastěji ucpává jemnými částicemi, které se v něm zachytávají. Ve většině případů je na vině nedostatečně spálená bohatá směs. Tu motor produkuje při krátkých trasách, nestíhá ji korektně spálit a dostává se ven skrze výfukovou soustavu. Jenže právě v katalyzátoru se drobné částečky rády lepí a na horkém povrchu zapékají. Dalším zabijákem kromě bohatém směsi je nadměrně unikající motorový olej. Motor jej zcela nespálí, a tak se dostane do výfukového potrubí a do katalyzátoru, kde se stejně jako nespálené palivo usadí a připeče.

Jak se projevuje ucpaný katalyzátor

Jakmile se nečistoty hromadí, logicky začnou klást vyšší odpor dalším plynů, které potřebují z motoru projít ven skrze katalyzátor. Nečistoty působí v podstatě jako zátka, což není dobře, zejména pro pohyblivé součásti motoru pracující pod vysokým tlakem.

Nejprve za volantem pocítíte horší/gumovější odezvu na plyn, ale také celkově menší dravost a výkon motoru. Zároveň stoupne i spotřeba paliva. Ucpaný katalyzátor poznáte i podle “vůně“ linoucí se z koncovky výfuku. Plyny totiž páchnou po síře.

Co dělat s ucpaným katalyzátorem

Zprvu vás uklidníme, přicpaný katalyzátor není závadou nejvyššího stupně. Ano, motoru příliš nesvědčí, zároveň pro něj však nepředstavují obrovskou hrozbu. Nejde tedy o nic nebezpečného, ovšem co se emisí týče, zde je situace diametrálně odlišná. Ucpaný katalyzátor neplní svoji funkci na sto procent, a tak do ovzduší propustí nežádoucí škodliviny a pravděpodobně budete mít problém na technické kontrole.

Pokud není katalyzátor zcela ucpaný, můžete ho vyčistit i jízdou (obdobně jako DPF). Zahřátý motor vytočíte do vyšších otáček, tím vzroste i tlak před katalyzátorem a plyny si postupně budou hledat cestu ven. Následně auto silně zakouří a nečistoty vylétnou ven.

Daleko ekologičtějším způsob je návštěva specializovaného servisu, kde mohou posoudit míru znečištění a případně jej zcela vyměnit.