Potřebujete zjistit váš aktuální stav bodového hodnocení? Nebo seznam přestupků, kterých jste se jako řidiči dopustili? K tomu vám skvěle poslouží takzvaný Výpis z evidenční karty řidiče, ve kterém mimo jiné najdete i seznam držených skupin řidičského oprávnění, informace o zákazu řízení a spoustu dalších. Kde a jak takový výpis můžete získat?

Půjčovna dodávek Otrokovice
Stav bodů najdete na kartě řidiče.

Nejprve si v bodech popíšeme, co všechno ve výpisu můžeme najít:

  • aktuální stav bodového hodnocení (počet bodů)
  • seznam všech přestupků (bez ohledu a informace o bodech)
  • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny – např. B, datum udělení, případně datum ukončení – např. blokace z důvodu vybodování)
  • informace o zákazu řízení motorových vozidel s popisem platnosti
  • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost),
  • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen a odkdy se tak stalo.

Seznam přestupků eviduje veškeré přestupky, kterých se řidič od získání řidičského oprávnění dopustil. Jednotlivé záznamy obsahují:

  • datum nahlášení přestupku
  • název orgánu, který přestupek nahlásil, např. Policie ČR, Městská policie, Obecní úřad apod. (příp. včetně čísla jednacího)
  • identifikaci přestupku (odkaz na příslušný zákon včetně paragrafu)
  • informaci o rozhodnutí (kdo a jak rozhodl, jaká byla udělena sankce – např. bloková pokuta, zákaz řízení motorových vozidel)

Výpis z evidenční karty řidiče je oficiálním dokumentem, který je možné dále použít při jednání s úřady.

Za dokument zaplatíte 15 Kč. V případě, máte-li vícero záznamů, které se nevejdou na první stranu, každá další strana je účtovaná po 5 Kč.

Kde mám zažádat o Výpis z evidenční karty řidiče?

Výpis vám vydají na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, konkrétně na odboru dopravy.

Co k tomu potřebuji a jak dlouho budu čekat?

Aby vám na úřadě mohli vystavit potřebný výpis, musíte vyplnit písemnou žádost – Žádost o výpis z evidenční karty řidiče. Spolu s ní předkládáte platný doklad totožnosti (buď občanský průkaz, nebo cestovní pas). Zpravidla jej obdržíte na počkání, ale zákonná lhůta pro vystavení činí 30 dnů od podání žádosti.